Агенція нерухомості «Лідер» місто Тернопіль

Вартість послуг при переоформленні нерухомостіп/п
Стаття витрат Сума витрат Плат­ник Примітка
1 Послу­ги агенції неру­хомості 3 – 5 % поку­пець Вартість послуг агенції нерухомості при продажі об’єкта нерухомості обчис­люється виходячи з його ринкової вартості та складає:
а) для кімнат – 5 %;
б) для квартир – 3 %;
в) для будинків – 5 %;
г) для ділянок – 5 %;
д) для комерційної нерухомості – 5 %.
2 Неза­лежна екс­пертна оцінка згідно тари­фів оціню­вача прода­вець У пакет документів, які передаються нотаріусу для оформлення договору купівлі-продажу, входить експертна оцінка. Якщо в договорі обумовлена ціна продажу буде більша тієї, яка вказана у висновку експерта, то податок на доходи буде обчислю­ватися з ціни продажу. І відповідно, якщо ціна продажу менша за експертну, то базою для розрахунку податку буде експертна оцінка.
3. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу
3.1 Послу­ги нота­ріуса згідно тари­фів нота­ріуса за домов­леністю сторін Договір купівлі-продажу завжди підлягає нотаріальному посвідченню, відповідно сторони такого договору несуть витрати з оплати нотаріальних послуг. Обов’язок по оплаті нотаріальних послуг законом не покладено на конкретну сторону договору, тому і покупцю і продавцю слід заздалегідь домовитися про те, хто буде нести ці витрати.
3.2 Дер­жавне мито 1 % за домов­леністю сторін Оплату державного мита в розмірі 1 % також законодавчо не покладено на конкретну сторону договору, тому сторонам рекомен­дується домовитися про це заздалегідь.
3.3 Пенсій­ний фонд 1 % поку­пець У рамках чинного законо­давства України покупець нерухомості зобов’язаний сплатити збір на обов’язкове пенсійне страхування в розмірі 1 % від вартості об’єкта, яка зазначена в договорі купівлі-продажу.
3.4 Пода­ток на доходи фізич­них осіб 0 % або 5 % прода­вець 0 % - якщо продавець відчужує об’єкт не частіше одного разу на період податкового року і володіє цим об’єктом більше трьох років;
5 % - якщо продавець володіє об’єктом менш ніж три роки або протягом одного податкового року вже відчужував інший об’єкт.
3.5 Війсь­ковий збір 0 % або 1,5 % прода­вець 0 % - якщо продавець відчужує об’єкт не частіше одного разу на період податкового року і володіє цим об’єктом більше трьох років;
1,5 % - якщо продавець володіє об’єктом менш ніж три роки або протягом одного податкового року вже відчужував інший об’єкт.